Close

PANCHAYAT MUKHIYA

Details

S.N. Name of Mukhiya Designation Block Panchayat
1 Herman Toppo Mukhiya Khunti Fudi
2 Chanrmuni Minj Mukhiya Khunti Gutjora
3 Sushil Sanga Mukhiya Khunti Birhu
4 Sumanti Devi Mukhiya Khunti Tirla
5 Tuti pahan Mukhiya Khunti Barudih
6 Bahalen Tuti Mukhiya Khunti Maranghada
7 Bhadwa Munda Mukhiya Khunti Bhandra
8 Asiyani Munian Mukhiya Khunti Murhi
9 Jitender Manki Mukhiya Khunti Siladon
10 Madhu Tuti Mukhiya Khunti Tilma
11 Fulchand Munda Mukhiya Khunti Darigutu
12 Sumitra Devi Mukhiya Khunti Landup
13 Etawa Bhagat Mukhiya Torpa Ukrimari
14 Juliyani Topno Mukhiya Torpa Amma
15 Niral Topno Mukhiya Torpa Marcha
16 Sosanti Kongari Mukhiya Torpa Urikel
17 Karmela Aind Mukhiya Torpa Kamra
18 Shishir Topno Mukhiya Torpa Diyankel
19 Vinita Nag Mukhiya Torpa Torpa east
20 Sunita Guria Mukhiya Torpa Torpa west
21 Amrit Hemrom Mukhiya Torpa Barkuli
22 Pushapa Bhengra Mukhiya Torpa Okra
23 Agatha Bhengra Mukhiya Torpa Dorma
24 Joyti Pandu Mukhiya Torpa Sundari
25 Sugar Samuel Dodray Mukhiya Torpa Jaria
26 Pratima Guria Mukhiya Torpa Husir
27 Sudeep Guria Mukhiya Torpa Tapkara
28 Pushapa Guria Mukhiya Torpa Fatka
29 Vinita Dhan Mukhiya Karra Chhata
30 Ajna Rani Khalxo Mukhiya Karra Hakajang
31 Salomon Toppo Mukhiya Karra Lodma
32 Gangotri Devi Mukhiya Karra Ghunsili
33 Joyti Minj Mukhiya Karra Kachhabari
34 Lalita Kachhap Mukhiya Karra meha
35 Bhemsen Tirki Mukhiya Karra Dumargari
36 Ranjita Devi Mukhiya Karra Bamrja
37 Ajay Toppo Mukhiya Karra Karra
38 Safira Kujur Mukhiya Karra Kudlum
39 Sunita Topno Mukhiya Karra Jurdag
40 Mariam Horo Mukhiya Karra Sungi
41 Jagran Oraon Mukhiya Karra Landup
42 Gloria Lugun Mukhiya Karra Dehkela
43 Meena Devi Mukhiya Karra Govindpur
44 Mimi Pahanian Mukhiya Karra Jaria
45 Punam Barla Mukhiya Karra Bakspur
46 Pushpa Aind Mukhiya Karra Urikel
47 Laxmi Devi Mukhiya Karra Limra
48 Mahavir Singh Munda Mukhiya Arki Sargeya
49 Sabita Devi Mukhiya Arki Uparbalalong
50 Rudrnarayan Singh Munda Mukhiya Arki Sindri
51 Sarla Devi Mukhiya Arki Sosokuti
52 Purnchander Munda Mukhiya Arki Noudhi
53 Sunita Devi Mukhiya Arki Purnanagar
54 Shivcharan Munda Mukhiya Arki Arki
55 Somwari Devi Mukhiya Arki Hunth
56 Rejan Munda Mukhiya Arki Barinichkel
57 Nandi Purty Mukhiya Arki Tintila
58 Salomi Kandir Mukhiya Arki Tirla
59 Supriya Mundu Mukhiya Arki Madhatu
60 Dulari Hemrom Mukhiya Arki Kochang
61 Geeta Samad Mukhiya Arki Bohnda
62 Jawara pahan Mukhiya Arki Birbanki
63 Virangana Devi Mukhiya Arki Torang
64 Bilsan Purty Mukhiya Murhu Hassa
65 Hanna Dodray Mukhiya Murhu Ganaloya
66 Muchiray Munda Mukhiya Murhu Kewra
67 Dayamani Munda Mukhiya Murhu Endipiri
68 Sushila Devi Mukhiya Murhu Gutuhatu
69 Savitri Tiru Mukhiya Murhu Kunjla
70 Sunita Purty Mukhiya Murhu Hethgowa
71 Radhha Purty Mukhiya Murhu Kudda
72 Mukti Soy Mukhiya Murhu Binda
73 Dashay Munda Mukhiya Murhu Kurapurti
74 Upalbaha Sanga Mukhiya Murhu Korapurti
75 Surender Tiru Mukhiya Murhu Bichna
76 Telesfor Topno Mukhiya Murhu Rumutkel
77 Surajmani Mundu Mukhiya Murhu Murhu
78 Soma Kaitha Mukhiya Murhu Goratoli
79 John Nag Mukhiya Murhu Digri
80 Seema Kandulna Mukhiya Rania Khatnga
81 Bardani Kandulna Mukhiya Rania Banai
82 Dashmi Kandulna Mukhiya Rania Jaypur
83 Jasmani Kandulna Mukhiya Rania Dahu
84 Roshan Kandulna Mukhiya Rania Tamba
85 Sosanti Dang Mukhiya Rania Sode
86 Death Mukhiya Rania Khatkhura