बंद करे

पंचायत समिति

विवरण

क्र० नाम पदनाम प्रखण्ड ग्राम पंचायत
1 ग्रबिएल भेंगरा पंचायत समिति सदस्य तोरपा दियाकेल
2 अमुलिया बरला पंचायत समिति सदस्य तोरपा कमडा
3 अगुस्टीन तोपनो पंचायत समिति सदस्य तोरपा अम्मा
4 अनीता लकड़ा पंचायत समिति सदस्य तोरपा बारकुली
5 विश्वासी हेमरोम पंचायत समिति सदस्य तोरपा बारकुली
6 मंगरा उरांव पंचायत समिति सदस्य तोरपा उकड़ीमाडी
7 मेरी भेंगरा पंचायत समिति सदस्य तोरपा उकड़ीमाडी
8 पोलुस तोपनो पंचायत समिति सदस्य तोरपा मरचा
9 सुमंती बारला पंचायत समिति सदस्य तोरपा उडीकेल
10 पोलिना तोपनो पंचायत समिति सदस्य तोरपा दियाकेल
11 सोफिया सुल्ताना पंचायत समिति सदस्य तोरपा तोरपा पूर्वी
12 रेनू देवी पंचायत समिति सदस्य तोरपा तोरपा पश्चिमी
13 उर्सुला भेंगरा पंचायत समिति सदस्य तोरपा ओकडा
14 सोनाली लुगुन पंचायत समिति सदस्य तोरपा डोडमा
15 बुधवा मांझी पंचायत समिति सदस्य तोरपा सुन्दारी
16 दानियल होरो पंचायत समिति सदस्य तोरपा जरिया
17 निशारानी तोपनो पंचायत समिति सदस्य तोरपा हुसीर
18 रोशनी गुडिया पंचायत समिति सदस्य तोरपा तपकारा
19 मनसिध गुडिया पंचायत समिति सदस्य तोरपा फटका
20 मदेमन्ती कंडीर पंचायत समिति सदस्य मुरहू इंदीपीड़ी
21 सुमति पूर्ति पंचायत समिति सदस्य मुरहु कोडाकेला
22 किसाडा ओडेया पंचायत समिति सदस्य मुरहु हेठगोवा
23 जोतराम ओडेया पंचायत समिति सदस्य मुरहु गोडाटोली
24 अनीता संगा पंचायत समिति सदस्य मुरहु दिगडी
25 गोमा देवी पंचायत समिति सदस्य मुरहु गुटुहातू
26 बासुकी देवी पंचायत समिति सदस्य मुरहु कूड़ापूर्ति
27 सुसाना कांडीर पंचायत समिति सदस्य मुरहु बिन्दा
28 एलिस ओडेया पंचायत समिति सदस्य मुरहु कोडाकेला
29 कलेमेंट होरो पंचायत समिति सदस्य मुरहु रूमदकेल
30 बिरसमनी ओडेया पंचायत समिति सदस्य मुरहु केवड़ा
31 जेम्स मुण्डा पंचायत समिति सदस्य मुरहु बिचना
32 उर्मिला देवी पंचायत समिति सदस्य मुरहु गनालोया
33 प्रीति देवी पंचायत समिति सदस्य मुरहु मुरहु
34 वीरेंद्र कुमार मांझी पंचायत समिति सदस्य मुरहु कुंजला
35 बुदधदेव मुन्डू पंचायत समिति सदस्य मुरहु कूदा
36 सुबोध मांझी पंचायत समिति सदस्य मुरहु हंसा
37 बलराम मुण्डा पंचायत समिति सदस्य खूंटी लान्दुप
38 रुकमिला देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी बारूडीह
39 जॉन मार्शल नाग पंचायत समिति सदस्य खूंटी लान्दुप
40 अनिल तिर्की पंचायत समिति सदस्य खूंटी सिलादोन
41 जितेन्द्र कश्यप पंचायत समिति सदस्य खूंटी तिरला
42 प्रमिला कच्छप पंचायत समिति सदस्य खूंटी फुदी
43 सांग पंचायत समिति सदस्य खूंटी फुदी
44 चंद्रमुनिमिराज़ पंचायत समिति सदस्य खूंटी गुटजोरा
45 नगे संगा पंचायत समिति सदस्य खूंटी गुटजोरा
46 रायमुनी मुंडदेन पंचायत समिति सदस्य खूंटी बिरहु
47 कितनी बारला पंचायत समिति सदस्य खूंटी बिरहु
48 सुनीता देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी बारूडीह
49 जोलेन टूटी पंचायत समिति सदस्य खूंटी मारंगहादा
50 किसना मुण्डा पंचायत समिति सदस्य खूंटी भंडारा
51 संतेग कछप पंचायत समिति सदस्य खूंटी मुरही
52 अनिता संगा पंचायत समिति सदस्य खूंटी सिलादोन
53 जाते मुण्डा पंचायत समिति सदस्य खूंटी तिलमा
54 अनिता टूटी पंचायत समिति सदस्य खूंटी दरिगुटू
55 सुमन पुर्ती पंचायत समिति सदस्य खूंटी बदिनज्केल
56 प्यारी दोदरय पंचायत समिति सदस्य खूंटी तिरला
57 कालीचरन सिंह मुण्डा पंचायत समिति सदस्य खूंटी सोसोकुटी
58 जयमनी देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी सरगेया
59 लाखिमनी देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी हुनथ
60 सेबिरना मनकी पंचायत समिति सदस्य खूंटी कोचांग
61 सुखराम मुण्डा पंचायत समिति सदस्य खूंटी तोडंग
62 पंचममनी देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी उप्पर बालालोंग
63 राजेश हासा पंचायत समिति सदस्य खूंटी मधातु
64 अमीना देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी बोहंडा
65 सिरका सोय पंचायत समिति सदस्य खूंटी बिरबंकी
66 सीता नाग पंचायत समिति सदस्य खूंटी
67 सिंगा पुर्ती पंचायत समिति सदस्य खूंटी तिनतिला
68 गणेश परसाद पंचायत समिति सदस्य खूंटी नौधि
69 रेखा देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी पुरानानगर
70 परशुराम दास पंचायत समिति सदस्य खूंटी सिंदरी
71 मंजू धन पंचायत समिति सदस्य खूंटी कर्रा 1
72 लूस होरो पंचायत समिति सदस्य खूंटी कर्रा 2
73 प्रह्लाद मुण्डा पंचायत समिति सदस्य खूंटी घुनसुली
74 विलियम धान पंचायत समिति सदस्य खूंटी छाता
75 अंजू देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी दहकेला
76 सरिता केरकेटा पंचायत समिति सदस्य खूंटी हकाजन
77 कलावती देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी लोधमा
78 रॉयल बाखला पंचायत समिति सदस्य खूंटी कचाबरी
79 सुशांत धान पंचायत समिति सदस्य खूंटी मेहा
80 जनेस्वरी ओराव पंचायत समिति सदस्य खूंटी डूमरडरी
81 तेमबा ओराव पंचायत समिति सदस्य खूंटी डूमरडरी
82 दिब्य होरो पंचायत समिति सदस्य खूंटी बमरजा
83 शारदा कुमारी पंचायत समिति सदस्य खूंटी बमरजा
84 जपाल कुजुर पंचायत समिति सदस्य खूंटी कुद्लुम
85 अरुण तीरु पंचायत समिति सदस्य खूंटी जुरदाग
86 दुर्गी मुनि होरो पंचायत समिति सदस्य खूंटी सुनगी
87 प्यारी आइंद पंचायत समिति सदस्य खूंटी लरता
88 इमन जुनुल होरो पंचायत समिति सदस्य खूंटी गोविन्दपुर
89 सरोज देवी पंचायत समिति सदस्य खूंटी जरिया
90 माहिविर गोप पंचायत समिति सदस्य खूंटी बकसपुर
91 तारा मनी खालको पंचायत समिति सदस्य खूंटी उडिकेल
92 सानिका ओराव पंचायत समिति सदस्य खूंटी लिमडा
93 सानती कन्दुलना पंचायत समिति सदस्य खूंटी खटंगा
94 देवनता मेधिया पंचायत समिति सदस्य खूंटी बानी
95 नेली ढंगा पंचायत समिति सदस्य खूंटी जपुर
96 इमलिया भेंगरा पंचायत समिति सदस्य खूंटी दाहू
97 एमंती कन्दुलना पंचायत समिति सदस्य खूंटी तम्बा
98 सुबोध कन्दुलना पंचायत समिति सदस्य खूंटी तम्बा
99 रमजान अंसारी पंचायत समिति सदस्य खूंटी सोदे
100 एलिजाबेथ सुरीन पंचायत समिति सदस्य खूंटी खट्खुरा